Call Sales : +90 264 282 04 46 Login or Signup

TOXIDE ÜRÜN SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM LİSANSI

Madde - 1 Taraflar

İşbu sözleşme .../.../….... tarihinde; Merkezi, Semerciler Mahallesi PTT Sokak Yener İşhanı Kat:3 Daire:125-126 Adapazarı SAKARYA'da faaliyet gösteren, Bilgesoft Yazılım ve Bilişim Hizmetleri (Bundan böyle BİLGESOFT olarak anılacaktır) ile, ............................................................. (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Madde - 2 Konu

İşbu sözleşme konusu, BİLGESOFT tarafından MÜŞTERİ'ye sunulacak olacak TOXIDE İçerik Yönetim Sistemi'nin tanımını, kullanım koşullarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Madde – 3 Tanımlamalar

TOXIDE: BİLGESOFT'a ait İçerik Yönetim Sistemi uygulamasının adıdır.

Domain (Alanadı): Internet üzerinde bulunan bilgisayar veya web sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan IP numarasını tanımlayan isimlerdir.

Hosting (Barındırma): TOXIDE sisteminin sunucu üzerinde barındırma hizmetidir.

SSL Sertifikası: Site güvenliği için, sunucu ve istemci arasındaki veri transferinin şifrelenerek korunmasını sağlayan protokol'ün adıdır.

Madde – 4 Hizmet Tanımı

TOXIDE, MÜŞTERİ'nin doğrudan kendi müşterilerine ürünlerini tanıtabilmesi, duyurularını yayınlayabilmesi, müşterilerinden bilgi toplayabilmesini, firması hakkında güncel bilgileri sunabilmesi gibi işlemleri sağlayabileceği internet sitesi yönetim sistemidir.

TOXIDE yazılımının özellikleri, ilgili ürün paketine göre www.toxide.com internet sitesinde belirtilmektedir.

Madde – 5 Genel Yükümlükler

5-1. MÜŞTERİ, bu sözleşme ile ürünün internet sitesinde demo uygulamayı incelediğini ve bütün özellikleri ile kabul ettiğini beyan eder. BİLGESOFT kiralanan yâda satın alınan ürün paketini ve o pakete dâhil ek hizmetleri belirtilen süre dâhilinde MÜŞTERİ'nin kullanımına sunmakla yükümlüdür.

5-2. Bu sözleşme ile MÜŞTERİ, BİLGESOFT tarafından taahhüt edilen hizmeti almaya hak kazanır. Yazılım kaynak kodları ve dokümanlarının tüm hakkı BİLGESOFT'a aittir.

5-3. BİLGESOFT sözleşme konusu ürün ve hizmeti 30 günlük süreyi aşmamak üzere hizmete sokar.

5.4. MÜŞTERİ BİLGESOFT'a yıllık olarak kiralama bedeli yâda bir kereye mahsus alınan ürün satış bedelini öder.

5.5. MÜŞTERİ talep ederse BİLGESOFT'a özel tasarım talebinde bulunabilir. MÜŞTERİ BİLGESOFT'a bir kereye mahsus tasarım bedeli öder. BİLGESOFT bu hizmeti yerine getirme hakkını saklı tutar.

5-6. TOXIDE ile beraber kullanılan SSL sertifikası, domain ve hosting hizmet ücreti, ürün ödemesi haricinde ayrıca MÜŞTERİ tarafından BİLGESOFT'a ödenecektir.

5-7. BİLGESOFT teknik destek ekibi, mesai saatleri içerisinde telefon, faks yâda e-posta yolu ile gelen destek taleplerini en kısa zamanda yanıtlayacaktır.

5-8. MÜŞTERİ, sözleşme ile BİLGESOFT'un taahhüt ettiği hizmetler dışında farklı yazılımsal ve donanımsal eklentiler talep ederse, BİLGESOFT bu talepleri yerine getirme hakkını saklı tutar. BİLGESOFT, MÜŞTERİ'nin talep ettiği ekstra hizmeti yerine getirmeyi kabul ederse, MÜŞTERİ, BİLGESOFT'un belirleyeceği Ek Hizmet Bedelini ödemekle yükümlüdür.

5-9. BİLGESOFT sitenin kendisi tarafından hazırlandığını belirleyici bir metin, logo, kendi sitesine link ekleme hakkına sahiptir.

5-10. MÜŞTERİ satın aldığı bu hizmet ile T.C. Kanunlarına aykırı doküman yayınlama ve mal & hizmet tanıtımı yâda satışı yapamaz.

5.11. TOXIDE ile eklenen içerikler, resimler ve diğer materyallerin teknik ve hukuki sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ'ye aittir.

5.12. BİLGESOFT'un ek hizmet olarak sunduğu mail hizmeti spam mail gönderim amaçlı kullanılamaz. Spam mail gönderimi tespit edildiğinde BİLGESOFT hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.

5.13. MÜŞTERİ satın aldığı hizmeti başka kişi yâda kurumlara BİLGESOFT'un onayı olmaksızın satamaz ve devredemez.

5.14. BİLGESOFT'un sunduğu hosting hizmetlerinin Servis sağlayıcı, Veri merkezi, Uydu Haberleşmesi v.b sebeplerden dolayı kesintiye uğraması halinde oluşabilecek zararlardan BİLGESOFT sorumlu tutulamaz.

5.15. TOXIDE, bilinen güvenlik önlemleri düşünülerek geliştirilmiştir. Kullanılan yeni teknolojilerde oluşabilecek açıklardan ve buna bağlı kötü amaçlı saldırılara karşı BİLGESOFT önlem almaya çalışır. Bu sebeplerle doğacak zararlardan BİLGESOFT sorumlu tutulamaz.

5.16. Hizmet için gerekli teknik altyapının kurulması ve TOXIDE'nin içerik girişlerine hazır hale getirilmesinden sonra, TOXIDE'nin faaliyete geçmesi, MÜŞTERİ'den kaynaklanan bir eksiklikten dolayı gecikirse, MÜŞTERİ kendisine tahakkuk eden ödemeleri belirtilen günde ödemekle yükümlüdür.

5.17. BİLGESOFT MÜŞTERİ'nin onayı ve önceden bilgisi olmaksızın, MÜŞTERİ'nin kendi müşterisi olduğunu açıklama hakkını saklı tutar.

5.18. BİLGESOFT MÜŞTERİ'nin, TOXIDE'de tespit ettiği hata, açık yâda ayıbı BİLGESOFT'a yazılı olarak bildirimine müteakip en kısa zamanda gidermekle yükümlüdür.

5.19. TOXIDE ürünü üzerinde içerik, haber, form veya katalog oluşturma işlemleri MÜŞTERİ'ye aittir.

5.20. TOXIDE, MÜŞTERİ'nin daha önceden tescil ettirdiği alan adı üzerinden yayın yapıyorsa, alan adı uzatma, transfer işlemleri, BİLGESOFT sunucularına yönlendirme ve ödeme işlemleri MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ'nin alan adı ödemelerini yapmaması yâda hatalı işlem gerçekleştirmesi sonucunda oluşabilecek arıza ve kesintilerden BİLGESOFT sorumlu tutulamaz.

5.22. MÜŞTERİ, alan adı talep ederse, kayıt için gerekli evrakları BİLGESOFT'a iletmekle yükümlüdür.

5.23. MÜŞTERİ talep ederse, TOXIDE ürünü için birden fazla alan adını park ederek aynı anda kullanabilir.

5.24. Yeni E-Posta hesabı açma, şifre değiştirme yâda E-Posta hesabı silme gibi işlemleri MÜŞTERİ kendisine verilen yönetim paneli üzerinden gerçekleştirebilir. Bu işlemler MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

5.25. Hizmetin faaliyete geçmesine müteakip MÜŞTERİ'ye Yönetim paneli giriş bilgileri E-Posta olarak gönderilecektir. MÜŞTERİ dilediği zaman yönetim paneli üzerinden kullanıcı adı ve şifresini değiştirebilir. Bu bilgilerin güvenliğinden BİLGESOFT sorumlu değildir.

5.27. Sözleşme konusu hizmetin tamamlanıp faaliyete geçmesi için, sözleşmenin imzalı nüshası BİLGESOFT'a ulaştırılmış olması ve hizmet bedelinin ödenmiş olması gerekir. Herhangi bir sebeple hizmet bedeli ödenmez ise BİLGESOFT taahhüt edilen hizmeti vermekle sorumlu değildir.

Madde – 6 Gizlilik

6.1. BİLGESOFT ve MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin tatbiki sırasında sözleşme gereği ya da sözleşmede yer almayan sebeplerle dahi olsa birbirleri hakkında öğrendikleri her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul ederler.

Madde – 7 Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Feshi

7.1. Bu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İnternet üzerinden yapılan alışverişte MÜŞTERİ sipariş formunu gönderdiğinde sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

7.2. Sözleşmenin süresi, ürünün satın alınma süresi kapsamında devam eder.

7.3. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme BİLGESOFT tarafından ihbara gerek kalmaksızın feshedilebilecektir.

a-) BİLGESOFT'un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ'nin almakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.

b-) MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil etmesi.

c-) MÜŞTERİ'nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi.

d-) MÜŞTERİ'nin ödeme taahhütlerine uymaması.

Madde – 8 Anlaşmazlıkların Halli

8.1. İşbu sözleşme sekiz (8) Madde olup iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmiş olup, taraflar doğacak ihtilaflarda Sakarya Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin salahiyetini kabul ederler.

 

Sözleşme Tarihi : …. / …. / ……..


TARAFLAR

BİLGESOFT YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ MÜŞTERİ

 

 

Please Wait