Satış İrtibat : +90 264 282 04 46

Giriş veya Yeni Kayıt

TTK'ya uyum ipuçları

TTK'ya uyum ipuçlarıYenilenen Türk Ticaret Kanunu'na ayak uydurmak zorunda olan şirketlerin önce mevcut durumunu gözlemleyerek uyum planı yapması gerekiyor. Kurumsal yapı ve raporlama sistemi çalışmalarına da bir an önce başlanmalı. Ayrıca iş süreçleri, kayıt düzeni, yükümlülüklerin gözden geçirilmesi ve denetim sistemi kurularak planlama yapılması da şart...

Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği organizasyonuyla sanayici ve işadamlarına Türk Ticaret Kanunu, BASEL II kriterleri, yeni Borçlar Kanunu ve muhasebe standartlarındaki değişiklikler anlatıldı. Mali Müşavir Kasım Çapraz, yeni düzene uyum için şirketlere kritik önerilerde bulundu. Çapraz'ın en dikkat çeken önerisi ise şirketlerde kurumsallaşmaya geçilmesi yönünde...

Toplantının konuğu Bilim Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Çapraz, 2012 yılının işletmeler için değişim yılı olacağını söyledi. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun, BASEL II kriterleri uygulamasının, yeni Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, şirket sözleşmelerinin, bilanço ve diğer mali raporların uluslararası standartlara uyarlanması gerektiğini söyleyen Çapraz, yeni düzenlemelerin işletmelerde devrim yaratacağını ifade etti. Yeniliklerin en başta kurumsallaşmayı sağlayacağını belirten Kasım Çapraz, "Bütün bu yenilikler, şirketlerde beklenenden daha geniş ve köklü etkiler yapacak. Aslında bu yapısal dönüşüm ve performans yönetimi konusunda önemli bir fırsattır" dedi. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile basiretli işadamı kavramının "tedbirli yönetici" kavramıyla yer değiştireceğini söyleyen Çapraz, şirketlerin yönetim kurulu üyelerine sorumluluk sigortası ve dünya ile aynı dili konuşan mali sistem zorunluluğu getirildiğini belirtti. 


ÖNERİLER...

KSİAD üyelerine hitap eden Mali Müşavir Kasım Çapraz'ın önerileri de şöyle:
1- Mevcut durum yeni TTK ile karşılaştırılarak uyum planı belirlenmeli...
2- Yönetim kurulunun yapısı ve sorumlulukları belirlenmesi konusunda kurumsal yapı çalışmalarına başlanmalı...
3- Pay sahiplerinin hakları ve şirket ile menfaat sahipleri ilişkisi kurumsal yapı ve yönetim ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmalı...
4- İş süreçleri, kayıt düzeni ve yükümlülükler yeniden organize edilmeli...
5- İç kontrol sistemi (iş süreçleri, bilgi sistemi) kurulmalı veya iyileştirilmeli...
6- Raporlama sistemi kurulması çalışmalarına başlanmalı...
7- Denetim sistemi kurulup (iç denetim, bağımsız dış denetim) planlama çalışmaları yapılmalı...
8- Bütçe ve iş planı (finansal planlama) faaliyetlerine başlanmalı...
9- Risk yönetimi sistemi kurularak risk teşhis ve yönetimi yapılandırma çalışmalarına başlanmalı...BU TARİHLERİ NOT EDİN

Tek kişilik şirket pay sahibinin şirkete borçlanmasını yasaklayan yeni TTK'nın, elektronik ortamda genel kurul yapılmasına olanak tanıdığını, internet sitesi kurmayı da şart koştuğunu dile getiren Çapraz, şunları kaydetti: "Şirket denetçiliğinin yerine bağımsız dış denetim geliyor. 
Denetimden geçmemiş veya olumlu görüş almamış tablo ve raporlar, alınan kararlar geçersiz sayılacak. Şirketlerin hak ve sorumluluk ehliyetinde sözleşme kapsamı sınırı da kalkıyor. Yasa istisnalar hariç  01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek. TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) hükümleri 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sözleşmenin değiştirilmesi hükümleri yürürlüğe girmiştir. 14.08.2012 sözleşmelerin uyarlanacağı son tarihtir. Oy hakkı doğumu hükümler 15.08.2012  tarihinden itibaren geçerli olacaktır."
Çapraz'ın verdiği bilgilere göre 2013'te başlayacak uygulamalar ve tarihleri şöyle:
* 01.01.2013 Mali Tablolar TFRS'ye göre düzenlenmeye başlanacak...
* 01.03.2013 Bağımsız denetçi seçimi için son tarih...
* 01.10.2013 Web sitesinin aktive edileceği son tarih...
* Pay sahipleri ve ortaklar borçlarını en geç 01.07.2015'te nakden tasfiye etmek zorunda...
* Şirketler 14.02.2014'e kadar sermayelerini yasadaki tutara yükseltmek zorunda...


BASEL II NELER GETİRECEK?

BASEL II kriterleri olarak adlandırılan standartların amacının, kredi kriterlerinde risk yönetimini ön plana çıkarmak olduğunu söyleyen Kasım Çapraz, risk odaklı kredi yönetimi yerine kredi fiyatlaması getirildiğini, firmanın ve kredi işleminin risk seviyesinin ayrı ayrı değerlendirileceğini bildirdi.
Mevcut kredi değerlendirmesinin, halen bankalarca yapılan istihbaratla yapıldığını hatırlatan Çapraz, bir uzmana göre iyi olarak değerlendirilen firmanın başka bir uzmana göre yetersiz görülebildiğini, gelişmiş standartlara dayanmayan incelemenin sübjektif kaldığını anlattı. BASEL II'de risk ölçümü yapılacağını bildiren Çapraz, "Mevcut sistemde çek, senet, kefalet, ipotek, işletme rehini gibi teminatlar kullanılıyordu. Oysa BASEL II'de nakit, altın, hisse senedi, tahvil, yatırım fonu ve banka garantisi aranacak" dedi.
Çapraz'ın bu konudaki önerileri de şöyle oldu: "Öz sermaye güçlendirilmeli. Net işletme sermayesi yeterli düzeye getirilmeli. Mali tablolar düzenli, güvenilir, objektif kriterlerde olmalı. Firmalar risklerini kendileri de ölçebilmeli. Ana faaliyet konularında çalışılmalı. Kayıt dışı işlemler mutlaka kayıt altına alınmalı. Basel II'nin öngördüğü teminat yapıları oluşturulmalı."
Mali Müşavir Kasım Çapraz, yeni Borçlar Kanunu'nun da 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe gireceğini, kira ve iş akitlerinde önemli değişiklikler getirdiğini bildirdi. Ayrıca, mevcut şirket sözleşmeleriyle ana sözleşmelerin 14 Ağustos 2012 tarihine kadar yeni yasayla uyumlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

 

 

Lütfen Bekleyiniz